179 blinde ogen in tien jaar tijd

11 blinde ogen door vuurwerk deze jaarwisseling

Nijmegen, 23 maart 2018 – Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben 120 mensen oogletsel aan één of beide ogen door vuurwerk opgelopen. 40% van alle slachtoffers is geraakt door vuurwerk dat door iemand anders is afgestoken. In 38% van alle letsels is er sprake van blijvend letsel en 11 mensen zijn blind geworden aan één oog.

Deze jaarwisseling is voor de tiende keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletsels door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de beroepsvereniging van de Nederlandse oogartsen, geregistreerd. Dit jaar hebben minder mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen dan voorgaande jaarwisseling. Het lijkt erop dat dit komt door de voortdurende campagne van de oogartsen in samenwerking met een steeds groter wordende groep van organisaties en particulieren en daarnaast ook door de slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen jaarwisseling. Alhoewel er dit jaar minder mensen oogletsel door vuurwerk hebben opgelopen dan voorgaande jaarwisseling, zijn de oogartsen nog steeds van mening dat vuurwerk afgestoken door consumenten verboden moet worden. De nieuwe cijfers zijn vandaag tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap bekendgemaakt. 

“In totaal zijn er de afgelopen tien jaar 179 ogen blind door vuurwerk geworden en 74 compleet verwijderd. Het leed dat daarmee voor deze mensen zelf, maar ook voor de mensen om hen heen is veroorzaakt, kunnen we nooit meer wegnemen. Vuurwerk in handen van de consument blijft te risicovol”, aldus Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Overzicht oogletsels door vuurwerk

 

Oogletsels 2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
 
Patiënten 259 308 251 217 271 245 210 160 176 120
Zelfafstekers 109 148 126 108 158 147 98 95 95 72
Omstanders 150 (58%) 160 (52%) 125 (50%) 109 (50%) 113 (42%) 98 (40%) 112 (53%) 65 (41%) 81 (46%) 48 (40%)
Aantal ogen 309 358 307 256 331 311 268 200 224 157
Niet blijvend letsel 203 242 190 151 227 213 171 127 144 98
Blijvend letsel 106 (34%) 116 (32%) 117 (38%) 105 (41%) 104 (31%) 98 (32%) 97 (36%) 73 (37%) 80 (36%) 59 (38%)
Visusverlies 44 51 36 59 57 55 31 29 37 23
Blinde ogen 20 22 16 21 25 20 10 15 19 11
Verwijderd 14 9 7 9 8 10 6 1 5 5

Vuurwerk te onveilig om afgestoken te worden door de burger
In 2009 hebben de Nederlandse oogartsen de motie aangenomen dat zij het afsteken van vuurwerk door consumenten te risicovol en onveilig vinden. Als alternatief geven de oogartsen het advies om openbare vuurwerkshows door de lokale gemeentelijke overheden en ondernemers te laten organiseren en afgestoken door vuurwerkprofessionals. Gezien de aantallen slachtoffers door vuurwerk ondanks de halvering van de gedoogtijd, zijn alle oogartsen in Nederland van mening dat het gedogen van consumentenvuurwerk niet verantwoord is.

 

Vuurwerkmanifest
In 2014 zijn de oogartsen gestart met het vuurwerkmanifest. Het vuurwerkmanifest kan nog steeds ondertekend worden en blijft online staan tot het consumentenvuurwerkverbod doorgevoerd is: www.vuurwerkmanifest.nl

_____________________________________________________________

Voor de redactie

 

Voor meer informatie, interviews met oogartsen en vuurwerkslachtoffers en beeldmateriaal op hoge resolutie kunt u contact opnemen met: Maaike van Zuilen: 06 – 456 32 117, maaike@philogirl.nl
Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap is de wetenschappelijke vereniging van oogartsen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de oogheelkunde en de belangenbehartiging van de leden.
Website Nederlands Oogheelkundig Gezelschap: www.oogheelkunde.org