TOA-dagen 2019 – Eerste 13 april 2019 bij Oogziekenhuis Zonnestraal Doetinchem – Programma

Vast noteren in de agenda! Het programma 13 april 2019 TOA-dag versie 2 is nu beschikbaar.

Ook alvast om in de agenda te zetten: de tweede TOA-dag van 2019 zal op vrijdag 11 oktober zijn.
De eerstvolgende TOA-dag is op zaterdag 13 april 2019. Onze gastheer is Oogziekenhuis Zonnestraal, Vlijtstraat 50a, Doetinchem.

Deze TOA-dag is in combinatie met de jaarlijkse ledenvergadering waarin we afscheid nemen van Gerdien Hoopman. Zij heeft haar termijn van 5 jaar erop zitten en is niet herkiesbaar.
We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid.
Geïnteresseerden kunnen zich melden (ook voor informatie) bij onze waarnemende secretaris Mariëlle Polhout.