verplaatsing VOVZ congres

Het VOVZ bestuur bericht het volgende:

Geachte deelnemers VOVZ congres 2021,

Na de persconferentie afgelopen vrijdag ontvingen wij afmeldingen van zowel deelnemers, sponsoren als sprekers voor het congres van vrijdag a.s. waarna het bestuur VOVZ in goed overleg met de congresorganisatie en de locatie het besluit heeft genomen het symposium van 19 november a.s. te verplaatsen naar vrijdag 13 mei 2022.

Voorlopig gaan we ervan uit dat we het volledige programma kunnen behouden.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de precieze inhoud van het programma in mei 2022, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Wij zien graag dat uw inschrijving als deelnemer blijft staan.

Uiteraard kunnen wij ook uw inschrijfgeld retourneren als daar uw voorkeur naar uitgaat.