Agenda

VOVZ symposium te Hilversum

Datum: 13/05/2022
Locatie: Het Gooiland Theater, Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum

15 november 2021 bericht het VOVZ bestuur het volgende:

Geachte deelnemers VOVZ congres 2021,

Na de persconferentie van 12-11-2021 ontvingen wij afmeldingen van zowel deelnemers, sponsoren als sprekers voor het congres van vrijdag a.s. waarna het bestuur VOVZ in goed overleg met de congresorganisatie en de locatie het besluit heeft genomen het symposium van 19 november a.s. te verplaatsen naar vrijdag 13 mei 2022.

Voorlopig gaan we ervan uit dat we het volledige programma kunnen behouden.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de precieze inhoud van het programma in mei 2022, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Wij zien graag dat uw inschrijving als deelnemer blijft staan.

Uiteraard kunnen wij ook uw inschrijfgeld retourneren als daar uw voorkeur naar uitgaat.

 

 

Op vrijdag 13 mei 2022 organiseert de Vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Zorgverlening haar 32e congres in Theater Gooiland, te Hilversum. Wij hebben een interessant programma samengesteld en kijken er naar uit om jullie zowel fysiek als virtueel te mogen begroeten.

Je ontmoet collegae uit het hele land en firma’s die in de oogzorg werkzaam zijn. Napraten kan na het symposium onder het genot van een hapje en een drankje.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

·         Angstreductie bij een oogamputatie (evisceratie)

·         Ervaringsverhaal bij een oogamputatie

·         Wondzorg

·         Cataractchirurgie/Refractiechirurgie

·         Omgaan met laaggeletterdheid

·         Glaucoom

·         Beeldvormend onderzoek bij glaucoom

·         LMD/MD/Retinopathie

·         Vision 2020

·         Kunst observaties voor verpleegkundigen

COVID-19:
Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. We volgen de richtlijnen van de Veiligheidsregio, het RIVM en de GGD. Vooralsnog gaan we ervan uit dat er geen beperkingen zullen zijn in het aantal deelnemers maar ook bestaat de mogelijkheid om digitaal deel te nemen.

Inschrijven kan via www.vovz.nl

Organisatie:
Congresdienst JH, postbus 1491, 6501 BL Nijmegen

ICOP 2022

Startdatum: 01/04/2023 - Einddatum: 30/04/2023
Locatie: ss Rotterdam by WestCord, 25 3e Katendrechtse Hoofd, 3072 AM Rotterdam

BREAKING: Due to the Corona virus, ICOP 2020 will be postponed to April 2023

Information click here

Due to the Corona virus, ICOP 2020 will be postponed to April 2022.

On April 22 – 24 2022, the Rotterdam Eye Hospital and the OFN (Dutch ophthalmic photographers society) will organize the International Conference on Ophthalmic Photography (ICOP).
Information about the event can be found at www.oogziekenhuis.nl/icop2022
If you have any questions, please send an e-mail to icop@oogziekenhuis.nl