OFN symposium

Datum: 22/11/2024
Tijd: 12:00 - 17:00
Locatie: Oogziekenhuis Rotterdam

De OFN is een platform voor wie oogheelkundige beelden maakt, variërend van fundusfotografie tot ultrawidefield angiografie via OCT en spleetlampfotografie. De OFN is opgezet met als oogmerk het delen van kennis en zo de oogheelkundige beeldvorming in Nederland op een zo hoog mogelijk peil te brengen.