VOVZ Symposium update

Datum: 12/05/2023
Tijd: 09:40 - 16:00
Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Flyer klik hier

Het VOVZ symposium belicht een diversiteit aan oogheelkundige onderwerpen en is interessant voor TOA’s, OK-assistenten, Verpleegkundigen, Optometristen, doktersassistenten en overige oogheelkundige professionals.

VOVZ  symposium in Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort

Vrijdag 12  mei  9.40 – 16.00

Voor ons 33e congres hebben wij een interessant programma samengesteld. Je ontmoet collegae uit het hele land en firma’s die in de oogzorg werkzaam zijn. Napraten kan na het symposium onder het genot van een hapje en een drankje.

Gastsprekers en onderwerpen:

  • Annemiek van Munster     Stap in de wereld van Annemiek van Munster en haar geleidehond Yoko
  • Drs. J.L.J. Claessens            Online visustesten
  • Dr. R. van Leeuwen            Duurzaamheid in de gezondheidszorg
  • Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts    Stamcel transplantatie, techniek, behandeling en research
  • Dhr. Arjan Keuken             Tele Triage Team
  • Drs. K. van Overdam          Submaculaire chip implantatie bij droge atrofische LMD

Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de presentaties volgt hieronder.

 

Praktische informatie:

Locatie: Eenhoorn Meeting Center Amersfoort

Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Het Centraal Station bevindt zich op slechts 84 voetstappen van de Eenhoorn

Tijd: Programma 9.40 – 16.00  Inloop vanaf 9.00

Inschrijving en betaling (tot 7 mei): € 140 leden VOVZ, €170 niet-leden

Na 7 mei berekenen wij een toeslag van €25

Direct inschrijven: klik hier

 

Inclusief koffie, thee, lunch, borrel en certificaat.

Accreditatie is aangevraagd bij Kabiz (TOA) en V&VN (Verpleegkundigen)

 

Annuleringsvoorwaarden: Bij annulering voor 7 mei wordt het hele bedrag teruggestort. Na 7 mei kunnen we geen geld meer retourneren, maar uiteraard kan iemand anders gebruik maken van uw aanmelding.

 

Inhoud presentaties

Stap in de wereld van Annemiek van Munster en haar geleidehond Yoko – Annemiek van Munster

Schrijfster, spreker en radiomaker Annemiek van Munster is aangeboren slechtziend, maar zij laat zich niet weerhouden om alles uit het leven te halen. Met aan haar zijde: Yoko, de geleidehond die haar niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk op het juiste pad houdt. Annemiek biedt met haar levensverhaal  herkenning en inspiratie voor iedereen die tegen grenzen aanloopt, kritisch durft te kijken naar zichzelf en altijd mogelijkheden blijft zien. Met of zonder handicap.

Onlline visustesten – Drs. J.L.J. Claessens

Steeds vaker wordt zorg digitaal geleverd. Denk hierbij aan videoconsulten, digitale gegevensuitwisseling of monitoring van patiënten op afstand middels technologie. Binnen de oogheelkunde zijn online visustesten in opkomst. Met behulp van deze testen kan men zelfstandig thuis de visus meten. Janneau Claessens, arts-onderzoeker in het UMC Utrecht, vertelt over de ervaringen met online visustesten in oogheelkundige patiëntengroepen. Wat zijn de kansen, wat zijn de uitdagingen?

Duurzaamheid in de gezondheidszorg – Dr. R. van Leeuwen

Klimaatverandering en vervuiling bedreigen onze toekomst op deze planeet. Om de gevolgen te beperken zullen we allemaal ons gedrag moeten veranderen, ook binnen de gezondheidszorg. In deze presentatie zal worden geschetst hoe we in de oogheelkunde kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Stamcel transplantatie, techniek, behandeling en research – Prof. Dr. R.M.M.A. Nuijts

Voor de behandeling van patiënten met ernstige limbale stamceldeficiëntie (LSCD) van het hoornvlies als gevolg van thermische of chemische verbranding van het oog is sinds 2018 in Nederland stamceltransplantatie van corneale epitheelcellen mogelijk. De limbale corneale epitheelcellen uit een biopt van het gezonde oog worden hierbij in een laboratorium eerst geëxpandeerd. De cellen worden daarna gehecht aan een ondersteunende fibrine laag en teruggeplaatst in het beschadigde oog. Met deze technologie is het mogelijk om bij ongeveer 2 op de 3 van deze visueel ernstig gehandicapte patiënten een succesvolle behandeling uit te voeren. De techniek en de behandeling van deze stamceltransplantaties zullen besproken worden. Ook zal de ontwikkeling van stamceltransplantaties voor vervanging van het cornea-endotheel kort besproken worden.

Tele triage team – Dhr. Arjan Keuken

De COVID-19 pandemie daagde oogzorg-professionals uit om zorg te verlenen aan patiënten, evenals optometrische onderwijsinstellingen in de manier waarop zij klinische vaardigheden onderwijzen. De afdeling Optometrie van de Hogeschool Utrecht werd geconfronteerd met de noodzaak om het klinisch onderwijs te schrappen en over te stappen op online onderwijs. Tegelijkertijd zag de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), met jaarlijks meer dan 85.000 afspraken, zich genoodzaakt patiënten met niet-spoedeisende zorgbehoeften af te zeggen. Een unieke samenwerking tussen de twee afdelingen van het UMCU en de HU werd ontstond om in beide behoeften te voorzien: het TeleTriageTeam (TTT). De presentatie zal een interprofessionele aanpak beschrijven om passende oogzorg te leveren en de continuïteit van zorg te behouden voor patiënten die fysieke gezondheidszorg nodig hebben in tijden dat de middelen schaars zijn. Inmiddels is duidelijk dat ook na de periode met COVID-19 restricties de TTT waardevol is met betrekking tot de juiste zorg op de juiste plaats. Daarnaast draagt het bij in de groei van verschillende competenties bij optometrie studenten.
Van het idee, via piloottests tot implementatie. Welke stappen werden genomen? Welke uitdagingen moesten worden overwonnen? Wat zijn de leer opbrengsten voor de optometrische studenten? Wat zijn de beperkingen? Hoe kan telehealth gebruikt worden om oogzorg te verlenen? Wat zijn de toekomstige uitdagingen?

Submaculaire chip implantatie bij droge atrofische leeftijdsgebonden maculadegeneratie – Drs. K. van Overdam

Bij droge leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) treedt er geleidelijke uitval van de fotoreceptoren in de macula op, waardoor de visus sterk achteruitgaat en er problemen ontstaan met bijvoorbeeld lezen, autorijden en het herkennen van gezichten. Op dit moment bestaat er geen behandeling om de door droge LMD verminderde visus te verbeteren. Implantatie van een chip onder de macula zou hier verandering in kunnen brengen, waarbij de chip de functie van de fotoreceptoren gedeeltelijk overneemt.

In juli 2022 werd in het rechter oog van een 74-jarige man een vitrectomie verricht, waarbij een kleine draadloze chip (2×2 mm, 378 pixels) onder de macula werd geplaatst. De patiënt had in beide ogen droge atrofische LMD met een visus van 0.05. Aan het eind van de operatie werd het oog gevuld met olie, die na 6 weken operatief werd verwijderd. Beide operaties verliepen ongecompliceerd.

Twee weken na het verwijderen van de olie kreeg patiënt een speciale bril aangemeten. Op de bril zit een minicamera die beelden van de omgeving vastlegt. Deze beelden worden via een zakcomputer (pocketprocessor) omgezet naar infrarood licht dat vervolgens via de bril op de chip wordt geprojecteerd. De chip geeft hierbij elektrische prikkels af aan nog werkende zenuwcellen in het netvlies, die het via de oogzenuw doorsturen naar de hersenen. Om de bril zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken, volgde voor de patiënt een intensieve training.

Het systeem dat bestaat uit de geïmplanteerde chip, pocketprocessor en bril met camera en projector, wordt nu klinisch getest in het kader van een Europese wetenschappelijke studie. Het Oogziekenhuis Rotterdam is één van de deelnemende klinieken en de bovengenoemde eerste implantatie en training in Nederland maakt hier deel van uit. Voorlopige studieresultaten geven aan dat het systeem de visus zodanig kan verbeteren dat letters en woorden weer herkend zouden kunnen worden.