Hoe kan je eenvoudig punten scoren voor het behalen van kwaliteitsregistratie?

In het document “kwaliteitscriteria” kan je lezen waar je punten mee kan verdienen. Omdat dit document door velen als onoverzichtelijk wordt ervaren volgen hieronder praktische tips.

Je moet minimaal 8 uur per week werken (1600 uur in 5 jaar), anders kan je geen kwaliteitsgeregistreerd TOA zijn. Je leert immers van werken, dagelijks leer je bij door je interactie met collega’s en patiënten.

Als je kwaliteitsgeregistreerd TOA wil worden moet je in 5 jaar tijd minimaal 80 punten halen, die eenvoudig op te splitsen zijn in

–          Minimaal 50 punten voor bij- en nascholing (30 punten uit bij- en nascholing en 20 officieel geaccrediteerde punten). De 20 officiële punten haal je bijvoorbeeld door deelname aan TOA dagen. Als je 5 jaar lang alle TOA dagen bezoekt heb je al 2x per jaar 4 punten * 5 jaar = 40 officieel geaccrediteerde punten binnen, dan hoef je nog maar 10 punten bij andere bijscholingen te scoren zoals bijv VOVZ, NOG, SAFE, OFN, Pentacam users meeting, intercollegiale scholing, klinische lessen van je eigen artsen. Nieuw EPD leren. Nieuw apparaat leren bedienen volgens convenant medische technologie. Reanimatie/AED cursus volgen (niet BHV). 1 punt per uur.

–          Minimaal 20 punten uit overige activiteiten, zoals (zie voorbeelden hier onder):

Persoonlijk ontwikkelplan, waarbij je studeert volgens afspraken in een jaargesprek met je leidinggevende (10 punten per 400 uur met een maximum van 50 punten)

Stagebegeleiding: uit officiële stukken moet blijken dat jij (een van) de stagebeleider(s) bent. Bijvoorbeeld een TOA of optometrist in opleiding die les van jou krijgt. 1 punt per 5 dagen begeleiding.

Ben je lid van het NvTOA bestuur of van de accreditatiecommissie? Je krijgt 2 punten per vergadering die je bijwoont. Er is een vacature in het bestuur…

Houd jij een praatje tijdens een TOA dag, of geef jij een presentatie tijdens een congres, symposium of open voorlichtingsdag. 15 punten per presentatie.

Ben jij betrokken bij het voorbereiden of begeleiden van een NIAZ accreditatie of heb je een bijdrage geleverd aan een kwaliteitsplan?  10 punten per product.

Geef jij klinische lessen aan je TOA collega’s (intercollegiale scholing) of vertel je je collega’s wat je geleerd hebt op het congres waar jij wel naartoe mocht? 2 punten per uur les geven

Ontwikkel jij een scholingsplan voor TOA’s voor die nieuwe machine die jullie gaan kopen? 1 punt per uur ontwikkeling.

Werk jij in een academische setting en heb je bijv geleerd hoe je visus opneemt met ETDRS of verwerk of vergaar jij onderzoeksdata? Help je mee bij het opzetten/organiseren van het onderzoek? 100 punten als je officieel onderzoeker bent, 10 punten als je medewerker bent, 2 punten per vergadering.

Begeleid jij bijv een TOA in opleiding, doktersassistent in opleiding (MBO) met haar/zijn afstudeeropdracht? 10 punten per afstudeeropdracht.

Zit jij op je werk als TOA in een apparatuurcommissie, waar bekeken wordt welke nieuwe apparatuur nodig is of bijv in een laserveiligheidscommissie waar kwaliteitsnormen worden opgesteld en getoetst voor laseren? 2 punten per bijeenkomst

Woon jij patientbesprekingen bij? 1 punt per uur

Volg jij met je collega’s een Insights training of een andere methode die werkt aan betere samenwerking? 1 punt per uur

Ben jij betrokken bij een NIAZ audit, Oogzorgnetwerk audit, interne audit, enz… bijvoorbeeld omdat jij zelf auditor bent of juist zelf geïnterviewd wordt door de auditoren? 10 punten per onderzoek

Stel jij protocollen op die de afdeling overstijgen (multidisciplinair)? Ben jij bijvoorbeeld betrokken bij (P)OK-protocollen waar zowel de poli als de afdeling/(P)OK bij betrokken zijn of bijvoorbeeld lenzen besteltrajecten waarbij OK, inkoop en poli betrokken zijn? Of werk jij bijvoorbeeld aan richtlijnen voor laserveiligheid volgens richtlijnen die voor hele ziekenhuis gelden (dus ook voor KNO en dermatologie bijvoorbeeld)? Of neem jij bijvoorbeeld deel aan het opstellen van een prospectieve risico inventarisatie volgens het convenant medische technologie bij aanschaf of vervangen van risicovolle apparatuur? 20 punten voor een nieuw protocol/richtlijn, 10 punten voor een actualiseren van een bestaand protocol.

Als je na lezen van dit document nog vragen hebt kun je mailen met René Correljé.